Trainingen

Kom op! is een weerbaarheidstraining voor groep 3 t/m 8. De training bestaat uit 8 tot 10 lessen. 

We werken aan weerbaarheid en zelfvertrouwen van de kinderen m.b.v. theatertechnieken. Thema's als positief denken, jezelf laten zien, kritiek ontvangen en geven, omgaan met conflicten, contact maken met anderen en je mening geven, komen aan bod. We geven de training Kom op! aan 6 tot 8 kinderen per keer, zodat alle kinderen voldoende aandacht krijgen en volop de kans om te oefenen.
De training is bedoeld voor kinderen die iets meer dan gemiddeld onzeker zijn of wel eens gepest zijn. Ook in onzekere periodes, zoals wanneer de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs aanstaande is, of net gemaakt is, kan Kom op! voor kinderen een steun in de rug zijn.

Mindfulness
Mindfulness is een training voor groep 3 t/m 8 waarbij we werken aan bewust aanwezig zijn in het
moment en vanuit een open houding waarnemen wat er is zonder te oordelen, te willen veranderen
of te reageren.
Met mindfulness leren kinderen hun aandacht op iets te richten en zich bewust te zijn van wat ze
voelen op dit moment. We zetten de automatische piloot even uit. We gaan letterlijk vertragen om
waar te nemen (b.v. luisteren naar de vogels, echt proeven van eten, met aandacht dagelijkse
handelingen uitvoeren etc). Door de vertraging ontstaat ruimte, door de ruimte ontstaat rust.

Woordenspel
Met de lessen Woordenspel bieden we extra taalstimulering voor groep 1 t/m 4.
De lessen sluiten aan bij thema's waarmee in de klas gewerkt wordt. Woorden en begrippen bieden
we nogmaals op speelse wijze aan (verhaaltjes, spelletjes, liedjes, dramaoefeningen). Spelend en
bewegend leren staan centraal.
Door nauw samen te werken met de leerkrachten ontstaat een programma op maat.

Cijferspel Met de lessen Cijferspel bieden we extra rekenondersteuning voor groep 1 t/m 3.
De lessen sluiten aan bij waar de kinderen in de klas mee bezig zijn. Onderdelen van het rekenen die
de kinderen nog niet onder de knie hebben bieden we nogmaals op speelse wijze aan (spelletjes,
liedjes, dramaoefeningen). Spelend en bewegend leren staan centraal.
Door nauw samen te werken met de leerkrachten ontstaat een programma op maat.