lesprojecten

Spring ontwikkelt lesprojecten voor scholen die aansluiten bij de eisen van deze tijd.

Mediawijsheid                                                                                                                                                                           In het project Mediawijsheid krijgen leerlingen begrip van de werking van (social) media en werken ze tegelijkertijd aan de ontwikkeling van 21th Century Skills (communiceren, creatief denken, digitale geletterdheid (o.a,mediawijsheid), kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering).

In 10 lessen gaan de leerlingen in kleine groepjes zelf aan de slag met het thema ‘Nieuws’. Aan het eind preseteren ze een eindproduct. Dit kan een vlog, journaaluitzending, krant, tentoonstelling of social mediapagina (instagram, Facebook etc.) zijn. Hiervoor gaan leerlingen op pad binnen de school of de wijk.

Het project Mediawijsheid is geschikt voor groep 4 t/m 8. Per leerjaar is er een programma.