kangoeroproject

Kangoeroeproject – project voor hoogbegaafden


Spring Cultuurproducties heeft een theaterproject ontwikkeld waarin hoogbegaafde kinderen uit de bovenbouw de extra uitdaging krijgen die ze nodig hebben.


Kangoeroeproject                                                                                                                                          Ook wij kregen de vraag of we een project hebben voor hoogbegaafden. Nee, dat hadden we niet, maar wat er niet is kan er wel komen. Vanuit de maatwerkgedachte van Spring zijn we dus aan de slag gegaan. Zo is het Kangoeroeproject geboren.


Het Kangoeroeproject is een theaterproject voor de bovenbouw van het basisonderwijs. In dit project komen alle aspecten van theater aan bod. Met de groep maken we een plan, gaan we acteren, decors ontwerpen, kleding en rekwisieten verzorgen en uitnodigingen maken. Het resultaat is te bewonderen in een heuse voorstelling.


Nederlands onderwijs                                                                                                                                    Ons Nederlands onderwijs is gericht op de grote meerderheid. Kinderen die door hun hoge mate van intelligentie zich de aangeboden leerstof snel eigenmaken kunnen zich hierdoor gaan vervelen. Daarnaast willen kinderen graag bij de groep horen. Hierdoor ontstaat de kans dat zij gaan onderpresteren. Gedrag van hoogbegaafde kinderen is mede hierdoor lange tijd vaak niet herkend. Ook is er langere tijd vanuit gegaan dat hoogbegaafde kinderen zich zelf wel zouden redden. Dit is een misverstand gebleken. Ook deze kinderen hebben extra aandacht nodig.


Gelukkig zijn steeds meer scholen zich bewust van de behoeften van hoogbegaafde kinderen. Naast Leonardo-onderwijs zien we zo b.v. ook Plusklassen ontstaan.
Hoogbegaafdheid                                                                                                                                             Er zijn verschillende theoriemodellen over hoogbegaadheid. De gemeenschappelijke factoren hiervan zijn vaak, naast een hoge mate van intelligentie (IQ van 130 en hoger), creativiteit, perfectionisme, beelddenken, brede interesse en hooggevoeligheid.Gedragskenmerken bij kinderen kunnen soms lijken op die van kinderen met b.v. ADHD of gewoonweg niet opvallen omdat sommige kinderen goed meekomen en zich in aanpassen.


Meer informatie over hooggbegaafdheid is o.a. te vinden via Pharos (vereniging van oudersw met hoogbegaafde kinderen), www.pharos.nl en de Stichting Plato, een onafhankelijke landelijke stichting die zich bezighoudt met informatieverstrekking over hoogbegaafde kinderen, www.lich.nl.