Kom op! is een weerbaarheidstraining voor groep 3 t/m 8. De training bestaat uit 8 tot 10 lessen. 

We werken aan weerbaarheid en zelfvertrouwen van de kinderen m.b.v. theatertechnieken. Thema's als positief denken, jezelf laten zien, kritiek ontvangen en geven, omgaan met conflicten, contact maken met anderen en je mening geven, komen aan bod. We geven de training Kom op! aan 6 tot 8 kinderen per keer, zodat alle kinderen voldoende aandacht krijgen en volop de kans om te oefenen.
Vooraf vragen we informatie aan de school over ieder kind afzonderlijk. Hiermee stellen we een
programma op van gerichte oefeningen. Na afloop van de training ontvangt de school een terugkoppeling op papier van ieder kind. Theater leent zich uitstekend als middel om weerbaarder te worden. Werken met emotie, stem en houding vormt de basis. Met deze elementen maken we speelse oefeingen en rollenspellen op maat.
Met de kinderen nabespreken wat ze makkelijk of moeilijk vonden, vormt een vast onderdeel van de lessen. We leren de kinderen ook om op een opbouwende manier feedback aan elkaar te geven.
De training is bedoeld voor kinderen die iets meer dan gemiddeld onzeker zijn of wel eens gepest zijn. Ook in onzekere periodes, zoals wanneer de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs aanstaande is, of net gemaakt is, kan Kom op! voor kinderen een steun in de rug zijn.
Woordenspel
Met de lessen Woordenspel bieden we extra taalstimulering voor groep 1 t/m 4.
De lessen sluiten aan bij thema's waarmee in de klas gewerkt wordt. Woorden en begrippen bieden
we nogmaals op speelse wijze aan (verhaaltjes, spelletjes, liedjes, dramaoefeningen). Spelend en
bewegend leren staan centraal.
Door nauw samen te werken met de leerkrachten ontstaat een programma op maat.

Cijferspel Met de lessen Cijferspel bieden we extra rekenondersteuning voor groep 1 t/m 3.
De lessen sluiten aan bij waar de kinderen in de klas mee bezig zijn. Onderdelen van het rekenen die
de kinderen nog niet onder de knie hebben bieden we nogmaals op speelse wijze aan (spelletjes, liedjes,
dramaoefeningen). Spelend en bewegend leren staan centraal.
Door nauw samen te werken met de leerkrachten ontstaat een programma op maat.

De lessen Woordenspel en Cijferspel zijn ontwikkeld i.s.m. Gerth van Wijkschool in Den Haag.
We bieden de lessen aan onder schooltijd. We werken met kleine groepen kinderen. De leerkracht
bepaalt welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben.